Kontakty a konzultačné hodiny

 

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku, vedu a výskum

tel.: 032/ 7400 906

email: marcel.lincenyi@tnuni.sk

číslo kancelárie:  310

KONZULTAČNÉ HODINY

pondelok: 12.45-14.15  (po dohode mailom)

 

 

 

PhDr. Miroslav Řádek, PhD.

zástupca vedúceho katedry politológie pre stratégiu a rozvoj

tel.: 032/ 7400 908

email: miroslav.radek@tnuni.sk

číslo kancelárie:  336

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok:  13.30 – 15.00

 

 

Mgr. Pavol Struhár, PhD.

tajomník katedry, manažér kvality, koordinátor AIS

tel.: 032/ 7400 905

email: pavol.struhar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337

KONZULTAČNÉ HODINY

štvrtok:  11.15 - 12.45 

 

 

 

Mgr. Katarína Hrnčárová 

študijná referentka, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

tel.: 032/7400 911
email: katarina.hrncarova@tnuni.sk 

 ÚRADNÉ HODINY:

pondelok: 07.30 – 11.00

utorok:     07.30 – 11.00

streda:     07.30 – 11.00

štvrtok:    07.30 – 11.00

 

 

prof. Alexandru Burian, DrSc.

profesor, garant doktorandského študijného programu politológia

tel.: 032/7400 911

email: alexandru.burian@tnuni.sk

číslo kancelárie:  311

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode mailom

 

 

prof. PhDr. Samuel Čelovský, DrSc.

profesor, garant magisterského študijného programu politológia

tel.: 032/7400 906

email: samuel.celovsky@tnuni.sk

číslo kancelárie:  310

KONZULTAČNÉ HODINY

po dohode mailom

 

 

prof. Dr. Štefan Volner, CSc.

profesor, garant doktorandského študijného programu politológia

tel.: 032/7400 911

email: stefan.volner@tnuni.sk

číslo kancelárie:  308

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok: 12.00 – 13.30

 

 

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

docent, garant doktorandského študijného programu politológia

tel.: 032/ 7400 904

email: pavol.hrivik@tnuni.sk

číslo kancelárie:  335

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok:  8.15 – 9.30 a 12.50 – 13.20

 

 

PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

odborný asistent

tel.: 032/ 7400 902

email: rudolf.kucharcik@tnuni.sk

číslo kancelárie:  340

KONZULTAČNÉ HODINY

štvrtok:  16.45 – 18.15 (po dohode mailom)

 

Mgr. Marián Bušša, PhD.

odborný asistent

tel.: 032/ 7400 905

email: marian.bussa@tnuni.sk

číslo kancelárie:  337

KONZULTAČNÉ HODINY

štvrtok:  13:30 – 15:00

 

Mgr. Richard Klimaček

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 903

email: richard.klimacek@tnuni.sk

číslo kancelárie:  334

KONZULTAČNÉ HODINY

pondelok 10:00-11:30

 

 

Mgr. Martina Novotná

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 903

email: martina.novotna@tnuni.sk

číslo kancelárie:  334

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok: 13:00–14:30

 

 

Mgr. Petra Rendková

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 903

email: petra.rendkova@tnuni.sk

číslo kancelárie:  334

KONZULTAČNÉ HODINY

štvrtok: 10.30 – 12.00

 

 

Mgr. Marcela Barčáková

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 901

email: marcela.barcakova@tnuni.sk

číslo kancelárie:  311

KONZULTAČNÉ HODINY

streda 12:00-13:30

 

 

 

Mgr. Jaroslav Čársky

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 901

email: jaroslav.carsky@tnuni.sk

číslo kancelárie:  311

KONZULTAČNÉ HODINY

streda 9:30- 11:00

 

Mgr. Matej Mindár

denný doktorand

tel.: 032/ 7400 901

email: matej.mindar@tnuni.sk

číslo kancelárie:  311

KONZULTAČNÉ HODINY

utorok: 11.15 – 12.45