Kontakty a konzultačné hodiny

doc. PhDr. PaedDr. Karol JANAS, PhD.

vedúci Katedry politológie

e-mail: karol.janas@tnuni.sk

telefón: 032/7400 900

číslo kancelárie: 341

konzultačné hodiny: streda: 13.45 - 15.15 (po predchádzajúcej dohode mailom)

                             piatok: 15.00 – 16.30 (po predchádzajúcej dohode mailom)

 

PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.

zástupca vedúceho Katedry politológie pre pedagogiku

e-mail: rudolf.kucharcik@tnuni.sk

telefón: 032/7400 902

číslo kancelárie: 340

konzultačné/ úradné hodiny: utorok : 9.30 – 11.00

                                                               

prof. PhDr. Samuel ČELOVSKÝ, Dr.Sc.

profesor

e-mail: samuel.celovsky@tnuni.sk

telefón: 

číslo kancelárie: 310

konzultačné hodiny: podľa dohody mailom

 

prof. Dr. Štefan VOLNER, CSc.

profesor

e-mail: stefan.volner@tnuni.sk

telefón: 

číslo kancelárie: 308

konzultačné hodiny: nepárny utorok: 12.00 - 13.30 a 16:45 - 18:15

 

PhDr. Miroslav ŘÁDEK, PhD.

zástupca vedúceho Katedry politológie pre rozvoj

e-mail: miroslav.radek@tnuni.sk

telefón: 032/7400 908; +421 908 360 916

číslo kancelárie: 336

konzultačné hodiny: piatok: 13.00 – 15.00 hod. (po dohode so študentom)

 

doc. PhDr. Oľga BOČÁKOVÁ, PhD.

e-mail: olga.bocakova@tnuni.sk

telefón: 032/7400 903

číslo kancelárie: 334

konzultačné hodiny: štvrtok 16.30 – 17.15 hod.

 

Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD.

tajomník Katedry politológie

e-mail: pavol.struhar@tnuni.sk

telefón: 032/7400 905

číslo kancelárie: 337

konzultačné hodiny: streda: 11.15 – 12.45 hod.

 

Katarína HRNČÁROVÁ

sekretariát Katedry politológie

e-mail: katarina.hrncarova@tnuni.sk

telefón: 032/7400 901 

číslo kancelárie: 340

 

doc. Ing. Pavol HRIVÍK, CSc.

docent

e-mail: pavol.hrivik@tnuni.sk

telefón: 032/7400 904

číslo kancelárie: 335

konzultačné hodiny: 8.45 – 9.30 a 12.45 - 13.30 hod.

 

PhDr. Peter CSÁNYI, PhD.

koordinátor Katedry politológie pre medzinárodnú spoluprácu

e-mail: peter.csanyi@tnuni.sk

telefón: 032/7400 907

číslo kancelárie: 340

konzultačné hodiny: utorok : 13.00 – 15.00 hod.

 

PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

koordinátor Katedry politológie pre zdravotne postihnutých

tel.: 032/ 7400 906

email: marcel.lincenyi@tnuni.sk

číslo kancelárie:  310

konzultačné hodiny: utorok: 16.45 - 18.15 h. (párny týždeň) a 9.30 - 11.30 h.  (nepárny týždeň) po dohode so študentom

 

Ing. Katarína JANKACKÁ, PhD.

odborná asistentka

e-mail: katarina.jankacka@tnuni.sk

telefón: 

číslo kancelárie: 440

konzultačné hodiny: utorok: 12.00 - 13.30

 

Mgr. Stanislava GARAJOVÁ, PhD.

odborná asistentka

e-mail: stanislava.garajova@tnuni.sk

telefón: 032/7400 902

číslo kancelárie: 340