FOTOGALÉRIA

Stretnutie generácií

Študenti Politológie Bc. Andrej Hrnčárik, Bc. Matej Dobiš a Bc. Miroslava Babicová sa dňa 29. januára 2015 zúčastnili stretnutia so seniormi na Lavičkovej ulici. Študenti zorganizovali, zrealizovali toto podujatie, ktoré sa nieslo v duchu Stretnutie generácií. Stretnutie malo veľkú odozvu, nakoľko tu bolo vidieť, že mladým ľuďom nie je ľahostajný osud človeka vo vyššom veku. Naši študenti viedli diskusiu so seniormi o politickom dianí doma a vo svete a na záver za sprievodu harmoniky pod vedením PhDr. Tomáša Bečára si všetci zaspievali a zaspomínali na svoje mladé časy.