Publikácie a príspevky študentov

Lenka Ontková a Magdaléna Slezáčková - Médiá a politika (ŠVOČ)

Radka Pinčáková: Trenčianski politológovia za presadenie demokracie v Bielorusku

Petra Rendková: Študentská rada vysokých škôl a jej pôsobenie v zahraničí