Informácie pre študentov

Rozvrh pre denných študentov - letný semester 2019/2020

Rozvrh pre externých študentov - letný semester 2019/2020

Smernica k organizácii doktorandského štúdia

Informácie o štúdiu pre akademický rok 2019/ 2020

Odporúčaná literatúra pre študentov politológie

Žiadosť o úpravu študijného plánu