Informácie pre študentov

Rozvrh pre denných študentov - letný semester 2016/2017

Rozvrh pre externých študentov - letný semester 2016/2017

Oznam o elektronickom zápise do akademického roka 2016/ 2017

Študijné plány pre akademický rok 2016/ 2017

Odporúčaná literatúra pre študentov politológie