Informácie pre študentov

Rozvrh pre denných študentov - zimný semester 2020/ 2021

Rozvrh pre externých študentov - zimný semester 2020/2021

Informácie o štúdiu pre akademický rok 2020/ 2021

Smernica k organizácii doktorandského štúdia

Odporúčaná literatúra pre študentov politológie

Žiadosť o úpravu študijného plánu